Gaja tự hào là đối tác cung cấp dịch vụ chứng chỉ số (SSL) Rapid, GeoTrust, Symantec